13.5%
Սկիզբ
Թարմացվել է՝ 16:27, 09.03.2020

Ավանդի գումարը՝ 100.000 - 5.500.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 200 - 300 օր:

12.5%
new deposit
Թարմացվել է՝ 14:52, 09.03.2020

Ավանդի գումարը՝ 100.000 - 500.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 10 - 100 ամիս:

12%
Սկիզբ
Թարմացվել է՝ 16:27, 09.03.2020

Ավանդի գումարը՝ 100.000 - 5.500.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 50 - 365 օր:

10.8%
new deposit
Թարմացվել է՝ 14:52, 09.03.2020

Ավանդի գումարը՝ 100.000 - 500.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 50 - 365 օր:

10.8%
Համառոտ
Թարմացվել է՝ 17:06, 10.03.2020

Ավանդի գումարը՝ 1.100.000 - 60.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 5 - 10 տարի:

10.6%
deposit test 02042020
Թարմացվել է՝ 17:32, 02.04.2020

Ավանդի գումարը՝ 100.000 - 500.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 5 - 15 ամիս:

10.5%
ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴ
Թարմացվել է՝ 18:39, 20.05.2020

Ավանդի գումարը՝ 200 - 25 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 731 - 1.095 օր:

Առաջարկում ենք Դասական ավանդ՝ կայուն բարձր եկամտաբերությամբ: Ավանդները կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի» -ի):

մանրամասն...

Տոկոսագումարների պարբերաբար (ամենամսյա, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան) վճարման դեպքում ՀՀ դրամով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.5 %-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.25 %-ով պակաս տոկոսադրույք:

Ավանդի գումարը կարող եք համալրել՝ սկսած նվազագույնը 200, 000 դրամից, 500 դոլարից, 500 եվրոյից կամ 30, 000 ռուբլուց: Ավելացման հնարավորությամբ ավանդ ներդնելու դեպքում ՀՀ դրամով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.5 %-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով ավանդների դեպքում ՝ 0.25 %-ով պակաս տոկոսադրույք: Ձեր բոլոր համալրումների հանրագումարը չի կարող գերազանցել ավանդի ներդրման սկզբնական գումարը: Պայմանագրի գործողության վերջին 3 ամիսների ընթացքում ավանդի գումարը չեք կարող համալրել:

Ավանդի գումարը չեք կարող մասնակի նվազեցնել:

Ձեր պահանջով ավանդային պայմանագիրը ժամկետից շուտ լուծելու դեպքում Բանկը իրականացնում է Ավանդի տոկոսագումարների վերահաշվարկ հետևյալ դրույքաչափերով՝

10%
ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴ
Թարմացվել է՝ 18:39, 20.05.2020

Ավանդի գումարը՝ 200 - 25 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 15 - 22 ամիս:

Առաջարկում ենք Դասական ավանդ՝ կայուն բարձր եկամտաբերությամբ: Ավանդները կարող եք ձևակերպել մեր Գլխամասային գրասենյակում և ցանկացած մասնաճյուղում (բացառությամբ «Էրեբունի» -ի):

մանրամասն...

Տոկոսագումարների պարբերաբար (ամենամսյա, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան) վճարման դեպքում ՀՀ դրամով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.5 %-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.25 %-ով պակաս տոկոսադրույք:

Ավանդի գումարը կարող եք համալրել՝ սկսած նվազագույնը 200, 000 դրամից, 500 դոլարից, 500 եվրոյից կամ 30, 000 ռուբլուց: Ավելացման հնարավորությամբ ավանդ ներդնելու դեպքում ՀՀ դրամով ավանդների համար սահմանվում է վերոհիշյալ սանդղակի տոկոսադրույքներից 0.5 %-ով պակաս տոկոսադրույք, իսկ ԱՄՆ դոլարով, Եվրոյով և ՌԴ ռուբլով ավանդների դեպքում ՝ 0.25 %-ով պակաս տոկոսադրույք: Ձեր բոլոր համալրումների հանրագումարը չի կարող գերազանցել ավանդի ներդրման սկզբնական գումարը: Պայմանագրի գործողության վերջին 3 ամիսների ընթացքում ավանդի գումարը չեք կարող համալրել:

Ավանդի գումարը չեք կարող մասնակի նվազեցնել:

Ձեր պահանջով ավանդային պայմանագիրը ժամկետից շուտ լուծելու դեպքում Բանկը իրականացնում է Ավանդի տոկոսագումարների վերահաշվարկ հետևյալ դրույքաչափերով՝

9.6%
Համառոտ
Թարմացվել է՝ 17:06, 10.03.2020

Ավանդի գումարը՝ 1.100.000 - 60.000.000 ՀՀ դրամ:

9.5%
Համառոտ
Թարմացվել է՝ 17:06, 10.03.2020

Ավանդի գումարը՝ 1.100.000 - 60.000.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 1 - 5 տարի:

7.7%
DAU deposit
Թարմացվել է՝ 12:23, 23.04.2020

Ավանդի գումարը՝ 10.000 - 100.000 ՀՀ դրամ:

Ավանդի ժամկետը՝ 50 օր:

DAU deposit Համառոտ նկարագրություն

մանրամասն...

DAU deposit Նկարագրություն